KBUD KONGRE & LAB EXPO 2023


VE
ULUSAL 11. LABORATUVAR SÜREÇLERİNİN YÖNETİMİ SEMPOZYUMU
20 - 23 KASIM 2023 I MIRAGE PARK OTEL, ANTALYA

Bildiri Gönderimi


Poster ve Sözlü Sunum Hazırlama

Poster Hazırlama
Kabul edilen posterler, Basılı Poster Hazırlama Kuralları’na göre hazırlanmalıdır.

 1. Posterin maksimum boyutu 70 cm x 90 cm olmalı ve dikey olarak dizayn edilmelidir.
 2. Posterin başlığı en az 48 punto ve koyu (bold) olarak yazılmalı ve başlığın 2 satırı geçmemesine özen gösterilmelidir.
 3. Yazar isimleri ve iletişim adresleri için en az 28 punto ve koyu, diğer bölümler için en az 18 punto büyüklüğünde harfler kullanılmalı ve posteri sunacak yazarın adının altı çizilmiş olmalıdır.
 4. Metinde bölüm başlıkları en az 24 punto ve koyu olarak yazılmalıdır.
 5. Posterler; giriş, yöntem, bulgular, sonuçlar ve tartışma gibi bölümlerden oluşmalı ve en sonda daha küçük karakterlerle kaynaklar da dizin halinde belirtilmelidir.

Poster Sunum

 1. Posterler, stand alanında düzenleme kurulunca belirlenecek numaralanmış panolara asılacaktır.
 2. Poster sahipleri, programda belirtilen süre ve saatlerde posterlerinin başında bulunacaklar ve çalışmaları konusunda bilgi vereceklerdir.
 3. Poster sahipleri, posterlerin A-4 kağıdı çıktısını (25 adet), posterin asıldığı gün ve yerde bulundurmak zorundadır.
 4. Poster sunuları “Poster Alanı”nda sergilenecektir. Poster sahipleri, gün sonunda posterlerini kaldıracaklardır. Zamanında kaldırılmayan posterlerin sorumluluğu sahiplerine aittir.
 5. Sunu tarih, saat ve numarası son başvuru tarihinden sonra bildiri sahiplerine bildirilecektir.

Sözlü Sunum

 1. Sözlü bildiri sunum süresi 6 dakika ile sınırlıdır.
 2. Sunumlarda çalışmanın amacının, kullanılan yöntemlerin ve elde edilen başlıca sonuçların sunum süresi aşılmadan kısa ve öz şekilde verilebilmesi için en fazla 15 slayt hazırlanması önerilir.
 3. Sözlü sunum olarak kabul edilen bildiriler, bilimsel programda belirtilen tarih, saat ve alanda, oturum başkanları nezaretinde sunulacak ve tartışılacaktır.
 4. Sunu tarih, saat ve numarası ayrıca bildiri sahiplerine son başvuru tarihinden sonra bildirilecektir.
BİLDİRİ GÖNDERİMİ

Genel Kurallar

 • Bildiri metinleri; özet veya tam metin olarak gönderilebilir.
 • Bildiri metinlerinin çevrimiçi bildiri özetinin gönderim sistemi ile gönderilmesi gerekmektedir.
 • Bildiri metinleri “Türkçe olarak gönderilmelidir (Uluslararası katılımcılar için İngilizce)
 • Her bildiri sadece bir kez gönderilebilir.
 • Bildiri gönderimi için bildiriyi sunan /sorumlu araştırmacının kongre katılım kaydı zorunludur.

Bildiri Özeti Hazırlama Kuralları

 1. Kullanılacak yazı karakteri Times New Roman’dır.
 2. Metin 11 punto olmalı ve 1.5 aralıklı yazılmalıdır.
 3. Özet 450& kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlanmalıdır. Başlık, yazar isim ve adresleri ile anahtar sözcükler bu sınırlamadan ayrı tutulacaktır.
 4. Bildirilerde tüm yazarların ad, soyad, kurum detayları ve adres bilgisi, il ve ülke bilgileri açık olarak yer almak zorundadır.
 5. Yazar ad ve soyadları “İlk Harf Büyük” olacak şekilde yazılmalıdır.
 6. Bildiri başlığı tümüyle çalışmanın içeriğini açıklayıcı tarzda 12 punto ve ilk harfler büyük devamı küçük harfler ile yazılmalıdır.
 7. Başlıktan sonra 1.5 aralık verilerek konuşmacı ismi ve kurum bilgileri yer almalıdır. İsim 11 punto ve ;önce isim sonra soyadı gelecek şekilde yazılmalıdır.
 8. Kurum ad(lar)ı 10 punto koyu olarak, sola hizalı ve 1 aralık verilerek yazılmalıdır.
 9. Bildiriler “Amaç ”, “Materyal ve Yöntemler”, “Bulgular ” ve “Sonuç” olarak düzenlenmeli ve bir sekme aralık verilerek diğer başlığa geçilmesi gerekmektedir.
 10. Özette kaynaklar bölümü yoktur. İnsanlar üzerinde yapılan araştırmalar ile ilgili olarak bildirilerin etik kurul onayları ve ülkemiz kanunlarına uygun olması yazarın sorumluluğundadır.
 11. Özet içeriğinde, tablo, grafik, resim veya referanslar yer almamalıdır.

Bildiri Tam Metin Hazırlama Kuralları

 1. Kullanılacak yazı karakteri Times New Roman’dır.
 2. Metin 500-1000 kelime olmalı ve en fazla 15 kaynak kullanılmalıdır.
 3. Bildirilerde tüm yazarların ad, soyad, kurum detayları ve adres bilgisi açık olarak yer almak zorundadır. Örnek: “İstanbul Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Tıbbi Biyokimya Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye” Istanbul University, medical faculty, Department of Biochemistry, ıstanbul, Turkey
 4. Yazar ad ve soyadlarında “İlk Harf Büyük” olacak şekilde yazılmalıdır.
 5. Bildiri başlığı tümüyle çalışmanın içeriğini açıklayıcı tarzda 12 punto ve ilk harfler büyük devamı küçük harfler ile yazılmalıdır.
 6. Başlıktan sonra 1.5 aralık verilerek konuşmacı ismi yer almalıdır. İsim 11 punto ve önce isim sonra soyadı gelecek şekilde yazılmalıdır.
 7. Kurum ad(lar)ı 10 punto koyu olarak, sola hizalı ve 1 aralık verilerek yazılmalıdır.
 8. Metin 11 punto olmalı ve 1.5 aralıklı yazılmalıdır.
 9. Metin; Giriş, Amaç, Mataryel ve Yöntemler,  Sonuçlar, Tartışma , Sonuç ve Kaynaklar kısımlarından oluşmalıdır.
 10. Tablo, grafik ve şekil içermemelidir.
 11. Kaynaklar; Times New Roman, 9 punto, 1.0 aralık yazılmalıdır. İlk 3 yazar yazardan sonra et.al olarak kısaltılmalıdır. Dergi isimleri italik ve İndex medicus kısaltmasına uygun olarak yıl; sayı ve ilk ve son sayfa olarak yazılmalıdır. Kitap yazımında yazarları /editörler, yılı, kitap ismi, basım yeri ve sayfalar yer almalıdır.

Örnek: Sahay S, Panja S, Ray S, et al. Am J Infect Control. 2010; 38:535–9.
Kitap: Robinson A, Sale R, Morrison J. 1978. Elements of Cartography, John Wiley & Sons, Inc, p.448-55.

Bildiri Metinlerinin Gönderilmesi
Bildiri özetleri online sistem kullanılarak gönderilecektir. Gönderim esnasında teknik destek ve sorularınız için "LookUs Bilişim" ile (216) 372 66 44 numaralı telefondan ya da lookus@lookus.net e-posta adresinden iletişimde bulunabilirsiniz. Online bildiri modülünü ilk kez kullanacaksanız "Yeni Kullanıcı" linkini kullanarak sisteme kaydolunuz. Internet üzerinden gönderilen özetler aynı şekilde basılacağı için yazım hatalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Özet gönderme işleminizden sonra e-posta adresinize gelecek onay mesajlarını saklayınız. Bildirilerinizle ilgili tüm değerlendirme sürecini e-posta ve parolanızla sistem üzerinden izleyebilirsiniz.

Bildiri Son Gönderme Tarihi
31 Ekim 2023, Saat 23:59'dur.

Bildirilerin Değerlendirilmesi
Değerlendirme internet üzerinden araştırmacıların ad, soyad ve kurumları gizli tutularak, bildiri değerlendirme kurulu tarafından yapılacaktır. Bildirilerin değerlendirmeye alınabilmesi için sorumlu yazarın veya başvuru sahibinin (sözlü sunum veya poster sunumu olan) kongre kayıt işleminin tamamlanmış olması gerekmektedir. Değerlendirme sonucu bildiri sahiplerine davet yazısı olarak gönderilecektir.

Bildiri Özetlerinin Basımı
Kongremizde sunulacak olan sözlü ve poster bildiri özetleri (uluslararası /dış katılımcılar için İngilizce özet) kongre kitabımızda yer alacak ve web sayfamızdan online olarak yayınlanacaktır. Bildiri özetlerinin kongre kitabında yer alabilmesi için kongrede belirtilen yer ve zamanda sunulması ve bildiri özetinin online bildiri sistemine yüklenmesi gereklidir.

Kongreye bildiri gönderimi basım için onay verilmesi anlamını taşımaktadır.